Loading...

Reklamační řád

Reklamace zboží - poškozeno přepravcem Důležité!

 1. Při přebírání zboží pečlivě zkontrolujte zda obal není porušen, poté ihned překontrolujte zboží.
 2. Pokud zjistíte, že je zboží poškozeno, je nutné poškození nahlásit dle přepravce níže, pozdější reklamace již přepravci neuznávají.
 3. Uloženka a Zásilkovna - balíček je potřeba zkontrolovat ihned po předání, v případě poškození je potřeba vrátit obsluze.
 4. DPD, Geis a GLS - reklamaci je potřeba nahlásit do 2 pracovních dní na : obchod@vsenavareni.cz
 5. Česká pošta - balíček i s obalem je potřeba doručit do 2 pracovních dní na jakoukoliv pobočku České pošty

Vrácení zboží v zákonné lhůtě 14 dní - u nás prodlouženo na 30dní

 1. Zboží se Vám, nelíbí, nehodí, ...samozřejmě ho můžete vrátit bez udání důvodu. Pro vrácení nepoužitého a nerozbaleného zboží postupujte následovně:
 2. Stáhněte si, vytiskněte a vyplňte formulář odstoupení od smlouvy do 30ti dní. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, postačí stejné informace přiložit ke zboží v ručně psané podobě. Uvedení čísla Vaší objednávky je důležité pro správnou identifikaci.
 3. Zboží a formulář odstoupení od smlouvy zabalte* prosím a zašlete na korespondenční a reklamační adresu
      Apolo77 s.r.o.
      Lukavecká 1732
      193 00 Praha 20 - Horní Počernice

      Česká Republika

 4. Na balíček prosím viditelně napište VRÁCENÍ ZBOŽÍ.
 5. Zašlete nám prosím fotografii/sken podacího lístku, aby jsme mohli zásilku dohledat pokud by ji přepravce řádně nedodal.
 6. Po obdržení balíku, zboží prohlédneme, vyrozumíme Vás a vrátíme peníze na účet uvedený ve formuláři odstoupení od smlovy.

* Při balení zboží berte prosím zřetel na možnost hrubé manipulace přepravců s balíkem a zboží zabalte tak aby nedošlo při přepravě k jeho poškození.

 

Reklamace zboží

Poškodilo se Vám zboží, které je v záruce? Postup pro úspěšnou reklamaci je následující:

 1. Zašlete nám e-mail na obchod@vsenavareni.cz.cz do předmětu uveďte REKLAMACE a číslo objednávky.
 2. Do přílohy e-mailu prosím zašlete fotografie poškozeného zboží
 3. Popište poškození
 4. Po obdržení informací, Vás budeme neprodelneně kontaktovat o dalším postupu, řešení reklamace.
 5. V případě, že vás informujeme o tom, že je potřeba zboží zaslat zpět, je nutné zboží pečlivě zabalit a přibalit k danému zboží reklamační list. Zašleme vám štítek pro přepravce k vrácení zboží. Zboží jiným způsobem prosím neposílejte.

 

 

 • Práva a povinnosti prodávajícího i kupujícího ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a dále § 13, § 30 až 36 zákona o ochraně spotřebitele).

 • Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 • Ustanovení uvedená v předchozím bodě se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 • Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

 • Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny (Zenklova 433/25, Praha 8), v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 • Kupující zajistí dopravu vadného zboží ke kupujícímu. V případě, oprávněné reklamace má kupující právo na přiměřenou náhradu dopravného, pokud prokáže jeho výši.

 • Kupující uplatňuje reklamaci dopravou zboží k prodávajícímu společně s informací a specifikací o nesouladu zboží s objednávkou (vada zboží, nekompletnost dodávky, apod.).

 • Reklamační protokol probíhá tak, že prodávající potvrdí písemnou formou kupujícímu, uplatnění práva z vadného plnění a odešle na adresu kupujícího do 14 dnů od přijetí, společně s informací o provedení opravy a době jejího trvání.

 • V souladu s reklamačním protokolem prodávající vyrozumí kupujícího o vyřízení reklamace, do 14 dnů, od přezkoumání zboží a to písemnou formou, na adresu specifikovanou kupujícím při uplatnění práva z vadného plnění.

 • Záruční doba na zboží nabízené v e-shopu je platná dle zákona a činí 2 roky ode dne nákupu. V případě potřeby servisu zboží, může kupující kontaktovat prodávajícího.