Loading...

Všeobecné zásady pre používanie a údržbu panvíc

12.11.2018

Panvice sa vyrábajú z rôznych materiálov, majú rôzny povrch aj tvar, v niektorých prípadoch sú možnosti ich použitia čiastočne odlišné. V každom prípade je ale nutné dodržiavať základné zásady pre ich používanie aj údržbu.  

1. Materiál, z ktorého je varný riad vyrobený, musí zodpovedať spôsobu ohrevu (nie všetky materiály sú vhodné pre indukčné dosky a pod.).

2. Pred prvým použitím je potrebné riad dôkladne umyť a skontrolovať (napríklad v prípade tlakových hrncov vloženie tesnenia atď.).

3. Varný riad sa môže používať iba na účel, na ktorý bol vyrobený, a na ohrev, ktorý zodpovedá materiálu.

4. Kovový varný riad a riad s kovovými prvkami a dielmi sa nesmie používať na ohrev v mikrovlnnej rúre.

5. Riad, ktorý má plastové rukoväti, uchá alebo diely sa nepoužíva v teplovzdušných rúrach. Vkladanie do rúry sa neodporúča ani v prípade, kedy je na výrobku uvedené, že plasty odolávajú vysokým teplotám.

6. Plastové rukoväti, uchá alebo diely nesmú byť vystavené priamemu ohňu.

7. Na údržbu a umývanie nie sú vhodné agresívne a abrazívne čistiace prostriedky, suché piesky, tekuté piesky alebo drôtenky. Niektoré typy a druhy výrobkov (napr. antikorové) nie sú vhodné na umývanie v umývačke riadu – tento spôsob umývania je nutné dopredu overiť.  

Súčasné moderné panvice majú pomerne dlhú životnosť, ktorú je možné ešte významne predĺžiť dodržiavaním odporúčaných možností použitia a spôsobu údržby. Vyplatí sa to!

@parent